Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-tuần 34. Tập làm văn: Kể ngắn về người thân

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kiến thức – Biết kể về nghề nghiệp của người thân theo các câu hỏi gợi ý. – Viết lại những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn. 2. Về kĩ…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Chính tả: Đàn bê của anh Hồ Giáo

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kiến thức – Nghe – viết đầy đủ, chính xác toàn bộ đoạn tóm tắt nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo trong SGK trang 136. – Không mắc lỗi…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Tập viết: Ôn cách viết chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2)

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1.Về kiến thức – Ôn cách viết chữ hoa A, M, N, Q, V(kiểu 2). – Viết được các cụm từ ứng dụng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh cỡ nhỏ. 2….

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kiến thức – Tiếp tục mở rộng vốn từ ngữ chỉ nghề nghiệp. – Củng cố kiến thức về từ trái nghĩa. – Nối được từ chỉ nghề nghiệp với công việc…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ Bố mẹ cho con đọc bài từ 3 – 5 lần. Yêu cầu: 1. Về kĩ năng đọc thành tiếng – Con đọc to, trôi chảy cả bài, ngắt nghỉ hơi hợp lý. –…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Chính tả: Người làm đồ chơi.

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1.Về kiến thức – Nghe – viết đầy đủ, chính xác toàn bộ đoạn tóm tắt nội dung bài Người làm đồ chơi trong SGK trang 135. – Không mắc lỗi chính tả. –…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Kể chuyện: Người làm đồ chơi

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1.Về kĩ năng nghe – Biết tập trung, chăm chú nghe bố mẹ kể. – Biết nhận xét, đánh giá, kế tiếp lời kể của bố mẹ. 2. Về kĩ năng nói – Yêu…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Tập đọc: Người làm đồ chơi

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ Bố mẹ cho con đọc bài từ 3 – 5 lần. Yêu cầu: 1. Về kĩ năng đọc thành tiếng – Con đọc trơm được cả bài, ngắt hơi hợp lý. – Con biết…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 33. Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kiến thức – Biết cách đáp lại lời an ủi trong các tình huống giao tiếp cụ thể. – Viết được đoạn văn ngắn kể về việc tốt của mình hoặc của…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 33. Chính tả: Lượm

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kiến thức – Nghe – viết đầy đủ, chính xác 2 khổ thơ đầu bài Lượm. – Không mắc lỗi chính tả. – Làm đúng bài tập phân biệt các âm đầu,…