Giải bài tập Hình học 12 (Chương trình cơ bản) – Chương 3, Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phương trình đường thẳng – Phương trình tham số của đường thẳng Định lí: + Trong không gian Oxyz cho đường thẳng A đi qua điểm M (xo; yo; zo) và nhận làm vectơ chỉ phương….

Giải bài tập Hình học 12 (Chương trình cơ bản) – Chương 3, Bài 2: Phương trình mặt phẳng

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng – Định nghĩa: Cho mặt phẳng (α). Nếu vectơ   và có giá vuông góc với mặt phẳng (α) thì được gọi là vectơ pháp tuyến của (α). Chú ý:…

Giải bài tập Hình học 12 (Chương trình cơ bản) – Chương 2, Bài 4: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chương II

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Chọn (B). | Đáy hình trụ là hình tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh a nên có đường kính a/2, đường cao hình trụ là a nên ta có: Sug = 2ta ay2 = ra? J2 (dvdt)…

Giải bài tập Hình học 12 (Chương trình cơ bản) – Chương 1, Bài 5: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chương I

On

Nguồn website giaibai5s.com Câu 1. Chọn (B). Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau. Ví dụ khối tứ diện. Mệnh đề (A) sai. Vì hình lập phương có 8 đỉnh và 6 mặt. Mệnh đề (C)…

Giải bài tập Hình học 12 (Chương trình cơ bản) – Chương 1, Bài 4: Ôn tập chương I

On

Nguồn website giaibai5s.com Bài 1 (Trang 26, SGK) Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn hai tính chất sau: – Hai mặt phân biệt chỉ có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc…

Giải bài tập Hình học 12 (Chương trình cơ bản) – Chương 1, Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm Có thể đặt tương ứng cho mỗi khối đa diện (H) một số dương duy nhất VH) thoả mãn các tính chất như sau: – Nếu (H) là khối lập phương cạnh bằng 1…

Giải bài tập Hình học 12 (Chương trình cơ bản) – Chương 1, Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khối đa diện lồi Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của đa diện (H) luôn thuộc (H). Khi đó, đa diện giới hạn…