1. Dưới đây là một số đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái cặp sách (SGK trang 10).

Các đoạn ấy có gì giống nhau và có gì khác nhau?

Các đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái cặp sách, có điểm giống và khác nhau như sau:

– Giống nhau: Các đoạn mở bài đều có ý định giới thiệu chiếc cặp sách. 

– Khác nhau: 

  • Đoạn a và b là mở bài trực tiếp: Giới thiệu ngay cái cặp.
  • Đoạn c là mở bài gián tiếp: Mượn chuyện sắp xếp đồ đạc để giới thiệu chiếc cặp.

2. Viết một đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em.

– Theo cách mở bài trực tiếp: 

 + Mở bài 1: 

 Bàn học của em được kê ở một góc yên tĩnh ngay bên cửa sổ nhìn ra vườn cây. Kể từ khi vào học lớp Một, mẹ đã mua cho em chiếc bàn ấy để em ngồi học ở nhà.

+ Mở bài 2:

Từ khi chuyển đến nhà mới, mẹ đã mua cho em một chiếc bàn để ngồi học.

– Theo cách mở bài gián tiếp:

Đã bao giờ bạn nghĩ, đồ vật cũng trở thành những người bạn thân “tâm giao ý hợp” với bạn chưa? Tôi đã có một người bạn như thế đấy, người bạn cùng tôi sớm tối bên nhau học hành. Thành tích học tập của tôi có được ngày hôm nay, cũng chính nhờ một phần giúp đỡ của người bạn hiền đó. Các bạn muốn biết “người đó” không? Cái bàn ngồi học ở nhà của tôi đấy! 

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập Tiếng việt lớp 4 tập 2 – Tuần 19: Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật
Đánh giá bài viết