I. Hướng dẫn luyện đọc

– Đọc diễn cảm bài thơ với giọng âu yếm, dịu dàng thể hiện tình thương của mẹ đối với con.

– Đọc đúng các từ: Cu Tai, giã gạo, giấc ngủ, a-bay, trên lưng,… 

II. Trả lời câu hỏi 

1. Em hiểu thế nào là “những em bé lớn lên trên lưng mẹ”?

“Những em bé lớn trên lưng mẹ” có nghĩa là: Những người phụ nữ ở miền núi dù làm bất cứ việc gì cũng thường địu con theo, kể cả lúc bé ngủ cũng nằm trên lưng mẹ. 

2. Người mẹ làm những công việc gì? Những công việc đó có ý nghĩa như thế nào?

– Người mẹ làm việc để nuôi con khôn lớn.

 – Người mẹ giã gạo nuôi bộ đội. 

– Người mẹ tỉa bắp trên nương.

Những công việc này có ý nghĩa rất to lớn, đã góp phần vào công cuộc đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

3. Tìm những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương và niềm hi vọng của người mẹ đối với con. 

– Những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương của người mẹ đối với con:

  • Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối 
  • Lưng đưa nôi và tim hát thành lời: 
  • Mẹ thương a-kay
  • Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.

 – Hình ảnh nói lên niềm hi vọng của người mẹ đối với con:

Mai sau con lớn vung chày lún sân.

4. Theo em, cái đẹp thể hiện trong bài thơ này là gì?

Cái đẹp thể hiện trong bài thơ là tình yêu đất nước, yêu con của người mẹ miền núi. 

5. Học thuộc lòng khổ thơ em thích. (Học sinh tự chọn và học).

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập Tiếng việt lớp 4 tập 2 – Tuần 23: Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Đánh giá bài viết