* Hướng dẫn kể chuyện

Đề bài: Kể một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tài.

Bài tham khảo 

Hồi học lớp Hai, tôi đã được nghe cô giáo kể về chuyện Say-ba và con ngựa của vua I-ran. Tôi thấy Say-ba là một ông quan có tài xử kiện, mọi việc ông xử đều diễn ra rất nhẹ nhàng, có tình có lí, vì thế mọi người đều quý mến ông. Câu chuyện được bắt đầu như sau:

“Ngày xưa, ở đất nước I-ran, có một ông quan có tài xử kiện tên là Sây-ba.

Một hôm, nhà vua nói với các quan trong triều:

– Ta phải đích thân tới tận nơi thử xem Sây-ba tài giỏi như thế nào mà ai cũng ca ngợi!

Thế rồi, nhà vua cải trang thành một người dân thường cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành. Dọc đường gặp một người đi bộ, mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng mặt trời, nhà vua sốt sắng hỏi:

– Ông đi đâu đấy? Con ngựa của tôi thừa sức chở hai người, ông lên đây ngồi với tôi cho đỡ mệt.

Người kia nhảy ngay lên ngựa, ngồi sau lưng nhà vua. Tới gần chợ, hắn liền trở mặt đuổi nhà vua xuống. Nhà vua sửng sốt cãi lại:

– Sao lại thế? Con ngựa này của tôi chứ? Hắn cười nhạt nói:

– Ai bảo ông vậy? Ai làm chứng cho ông. Tài giỏi như Sây-ba cũng chẳng xử được. 

Nhà vua tức giận mắng:

– Đồ vô ơn bội nghĩa, tôi thương ông đi bộ vất vả, cho ông đi nhờ ngựa, bây giờ ông trở mặt. Vậy chúng ta hãy cùng đến chỗ gây-ba nhờ ông ta phán xử,

Hai người dắt nhau đến nhà Sây-ba. Ở đó cũng đang có mấy người chờ để được phán xử. Lúc ấy, đến lượt một người bán dầu và người mua dầu tranh nhau một gói bạc.

Người bán dầu thưa:

– Anh này giả vờ hỏi mua dầu. Nhìn thấy gói bạc của tôi, anh ta giật phắt lấy.

Người mua dầu cãi lại:

– Không gói bạc kia chính là của tôi. Tôi đến định mua dầu, vừa đưa mà anh ta đã nhận vơ là của mình.

Cây-ba nghe xong bảo:

 – Hãy để gói bạc lại đây, sáng mai đến, tôi sẽ xử.

Nói xong ông ta quay sang hai người đang tranh nhau ngựa. Nghe đầu đuôi câu chuyện, ông ta bảo:

– Sau vườn có cái chuồng ngựa, các người dắt ngựa vào đó, sáng mai đến.

Sáng hôm sau, vua I-ran và người đi đường trở lại nhà Sây-ba, đã thấy hai người nọ ở đấy rồi. 

Sây-ba trao gói bạc cho người mua dầu và phạt gã bán dầu hai mươi roi về tội tham lam, gian dối.

Đến chuyện con ngựa, ông bảo hai người cùng theo ra chuồng ngựa. Sây-ba vào ngay chuồng ngựa, dắt ngựa ra, trao cho nhà vua và bảo:

– Ngựa của ông! Còn anh này phạt bốn mươi roi về tội vong ơn bội nghĩa. Tội này còn nặng hơn cả tội tham lam chiếm đoạt của người khác. ” Chờ đợi mọi người ra về hết, nhà vua mới hỏi:

– Tôi phục tài ông lắm! Làm sao ông biết được gói bạc là của người mua dầu? 

Sây-ba thản nhiên trả lời:

– Tôi thả gói bạc trong một cái thau nước ấm, không thấy váng dầu nổi lên. Rõ ràng gói bạc ấy chưa hề qua tay anh bán dầu. Như vậy, đó không phải tiền của anh ta!

Nhà vua thích thú quá kêu lên:

– Thật là tuyệt!… Thế còn con ngựa? Tại sao ông biết đó là ngựa của tôi? Sây-ba nhún vai nói:

– Hai người đều nhận ngựa, nhưng nhìn ánh mắt ngựa tôi biết nó chỉ nhận có một mình ông thôi!”

Câu chuyện mà tôi vừa kể cho các bạn nghe nhằm ca ngợi ông quan thời xưa đã dùng tài xét đoán thông minh và óc quan sát tinh tế để xử kiện.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập Tiếng việt lớp 4 tập 2 – Tuần 20: Kể chuyện: Kể chuyển đã nghe, đã đọc
Đánh giá bài viết