Luyện thi vào 10 Chủ đề 6: Vật chuyển động thẳng biến đổi đều 

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NẮM Chuyển động thăng biến đổi đều: là chuyển động của một vật có quỹ đạo là đoạn thẳng, và có vận tốc tức thời hoặc là tăng đều hoặc là giảm đều theo thời gian….

Luyện thi vào 10: Chủ đề 5: Vật chuyển động thẳng đều-Dạng 1: Lập phương trình bậc nhất

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NẮM 1. Chuyển động thẳng đều: – Chuyển động thẳng đều là chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ. – Vật chuyển…