Giải bài tập Đại số lớp 10 – Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác – Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

On

  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Giá trị lượng giác của cung a) Định nghĩa cosα; sinα; tanα; cotα được gọi là giá trị lượng giác của cung α b. Hệ quả i) sin (α + k2π) = sin α,      ∀ k…

Giải bài tập Đại số lớp 10 – Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác – Bài 1: Cung và góc lượng giác

On

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN  1. Độ và Radian a. Radian: Cung có độ dài bằng bán kính được gọi là cung có số đo 1 rad. b. Quan hệ giữa độ và rad 2. Đường tròn lượng giác a. Đường tròn…