Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc i a/ Giọng đọc: thong thả, nhẹ nhàng, tình cảm, kéo dài hơn ở các tiếng vần với nhau trong từng khổ thơ. | b Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: trèo hái, rợp bướm vàng bay, con diều, ven sông, cầu tre, nón lá, nghiêng che, mỗi ngày, diều biếc, tuổi thơ, mỗi người, chỉ một, lớn nổi.

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương.

(Đó là các hình ảnh: chùm khế ngọt, rợp bướm vàng bay, con diều biếc thả trên cánh đồng, con đò nhỏ khua nước bên sông, cầu tre nhỏ, nón lá nghiêng che, hoa cau rụng trắng ngoài hè.) 2. Vì sao quê hương được so sánh với mẹ?

(Vì đó là nơi ta được sinh ra, được nuôi dưỡng lớn khôn, giống như người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng ta.) 3. Em hiểu ý hai dòng thơ cuối như thế nào? ..

(Không nhớ, không yêu quê hương cũng như không nhớ, không yêu mẹ. Như vậy thì không thể trở thành một người tốt.)

III. Luyện tập

  1. Đọc lại bài Quê hương 3 lần. | 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: trèo hái, rợp bướm vàng bay, con diều, ven sông, cầu tre, nón lá, nghiêng che, mỗi ngày, diều biếc, tuổi thơ, mỗi người, chỉ một, lớn nổi.
  2. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Tình yêu quê hương là tình cảm rất tự nhiên và sâu sắc. Tình yêu quê hương làm người ta lớn lên.
  3. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 10: Tập đọc: Quê hương
Đánh giá bài viết
News Reporter