Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính:

17, 1,5 | 49 2 45 3,5

0

22, 680 , 18 0468 | 1,26 108

37, 82,5 4, 25 3 82 5 8,9

  1. Tìm x: xx1,4 = 2,8 x 1,5

1,02 x x = 3,57 x 3,06 x x 1,4 = 4,2

1,02 x x = 10,9242 x = 4,2 : 1,4

x = 10,9242 : 1,02 x = 3

x = 10,71 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó.

2 Bài giải Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật :

161,5 : 9,5 = 17 (m) Chu vi mảnh đất hình chữ nhật : (17 + 9,5) x 2 = 53 (m)

Đáp số: 53m 4. Tính:

51,2 : 3,2 – 4,3 m (3 – 2,1) * 2,68 – 2,6886 = 16 – 4,3 0,9 x 2,68 – 2,6886 = 16 – 10,3716 – 2,6886 5,6284

– 2,6886 2,9398

Bài 71. Luyện tập chia một số thập phân cho một số thập phân
Đánh giá bài viết