Giải bài tập Vật lí lớp 12 nâng cao – Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

On

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử Hạt nhân là thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Đường kính của hạt nhân nhỏ hơn hàng chục vạn lần so với nguyên tử và chỉ vào cỡ…

Giải bài tập Vật lí lớp 12 nâng cao – Bài 51: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng

On

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG – Hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng: + Theo định luật Anh-xtanh, khối lượng có tính tương đối, giá trị của nó tùy thuộc vào hệ quy chiếu: (với mo là khối lượng…

Giải bài tập Vật lí lớp 12 nâng cao – Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật

On

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG – Hấp thụ ánh sáng là hiện tượng môi trường vật chất làm giảm cường độ của chùm sáng truyền qua nó.  – Định luật về sự hấp thụ ánh sáng.  Cường độ I của chùm…