Giải bài tập Vật lí lớp 12 nâng cao – Bài 51: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng

On

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG – Hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng: + Theo định luật Anh-xtanh, khối lượng có tính tương đối, giá trị của nó tùy thuộc vào hệ quy chiếu: (với mo là khối lượng…

Giải bài tập Vật lí lớp 12 nâng cao – Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật

On

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG – Hấp thụ ánh sáng là hiện tượng môi trường vật chất làm giảm cường độ của chùm sáng truyền qua nó.  – Định luật về sự hấp thụ ánh sáng.  Cường độ I của chùm…