Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 10. Về ngôi nhà đang xây

Nguồn website giaibai5s.com

Chiều đi học về Chúng em qua ngôi nhà xây dở Giàn giáo tựa cái lồng che chở Trụ bê tông nhú lên như nuột nhầm cây Bác thợ nề ra về còn luơ huơ cái bay: Tạm biệt !

no

Ngôi nhà tựa vào nền trời sâm biếc Thở ra mùi vôi, vữa hồng hăng Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gach.

Bầy chim đi ăn về Rót vào ô cửa chưa sơn vài nốt nhạc.

Nắng đứng ngủ quên Trên những bức tường Làn gió nào về nhang hương – đầy những rãnh tường chưa trát vữa. Bao ngôi nhà đã hoàn thành Đều qua những ngày xây dở.

Ngôi nhà như trẻ nhỏ Lớn lên với trời xanh..

Đông Xuân Lan

| LỜI BÌNH Những chi tiết vẽ lên ngôi nhà đang xây: giàn giáo, trụ bê tông, bác | thợ nề huơ huơ cái bay lúc ra về, mùi vôi vữa nồng hăng, màu vôi gạch còn nguyên, cửa sổ chưa sơn, tường chưa trát vữa… B. Những hình ảnh so sánh nói lên vẻ đẹp của ngôi nhà:

“Giàn giáo tựa cái lồng che chở

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây”. hay:

“Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch”..

hay:

“Ngôi nhà như trẻ nhỏ Lớn lên với thời xanh”.

Những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động, gần gũi:

– “Ngôi nhà ta vào nền sẫu biếc

Thở ra mùi hôi, vữa hồng lăng”. – “Bầy chim đi ăn về

Rót vào ô cửa lưa sơn vài nốt nhạc”. – “Nắng đứng ngủ quên

Trên những bức tường Làn gió nào về những hương

Ở đây những tường của trát vữa” – “Ngôi nhà như trẻ nhỏ

Lớn lên với trời xanh”. Hình ảnh những ngôi nhà đang xây nói về công cuộc kiến thiết đất nước trên con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đồng thời ca ngợi cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân trong hòa bình. Điều sâu sắc hơn là: ý thơ gợi cho ta niềm tin vào những công trình còn bộn bề, dang … dở hôm nay, sẽ đàng hoàng, to đẹp ngày mai:

“Bao ngôi nhà đã hoàn thành Đều qua những ngày xây dở”. ..

Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 10. Về ngôi nhà đang xây
4 (80.75%) 53 votes