Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 9. Hạt gạo làng ta

Nguồn website giaibai5s.com

Ilạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Tây Có lương sen thơn! Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát. Ngọt bùi đắng cay…

Hlut guo lùng tu : Có bão tháng bảy Có những tháng ba Giọt mồ hôi sa

Những trưau tháng sáu Nước ult ai tất Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống ly…

Ilạt gạo làng ta Những năm 2011 Mĩ Tút trên mái nhà Những năng khẩu súng Tle() 11gười đi xa Những tin băng đạn Vàng như lúa đồng . Bát cơn mùa gặt Thơ hào giao thông…

Ilạt gạo làng tu Có công các bạn Sớn nào chống lại Vụ nue riệng gầu Trưu lo bắt sâu Lúa cao rát nhặt Chiều nào gánh phân Quang trun quết đất.

Ilạt gạo làng ta Gửi ra tiền tuyến Giri vê phurong.la Em vui em hát IIụt vàng làng ta…

Trần Đăng Khoa

LỜI BÌNH “Hạt gạo làng ta” mang hương vị quê hương: có vị phù sa của sông | Kinh Thầy, có hương sen thơm, có vị “ngọt bùi đắng cay” của lời mẹ hát:

“Hạt gạo làng ta Có vẻ phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơn Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay…”.

Đoạn thơ thể hiện niềm tự hào về hạt gạo làng ta, lòng biết ơn sâu sắc đối với quê hương và người mẹ hiền. | Những hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân để làm ra hạt gạo: – Phải vượt qua mưa bão, nắng lửa để cày bừa cấy hái:

“Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có ngưu tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả lá cờ Cua ngoi lên bờ

Mẹ en luống cây…” – Người nông dân vừa sản xuất vừa chiến đấu:

“Những năm băng đạn Vàng như lúa đông

Bát cơm mùa gặt

| Tlơn hào giao thông…”. – Hạt gạo làng ta còn thấm công sức, mồ hôi của các bạn thiếu nhi chăm học chăm làm: tát nước chống hạn, bắt sâu, gánh phân bón lúa…

Câu thơ “Bát cơn mùa gặt – Tơn hào giao thông” rất hay, diễn tả với tất cả niềm tự hào hạt gạo làng ta còn thấm cả xương máu của người nông dân vừa sản xuất vừa chiến đấu. Người nông dân Việt Nam không chỉ cần cù trong sản xuất mà còn anh hùng trong chiến đấu.

Tuổi nhỏ đã góp phần nhiều công sức như tát nước chống hạn, bắt sâu, gánh phân bón lúa:

“Hạt gạo làng ta

Có công các bạn … Sớm nào chống hạn

Vực nhé miệng gầu Trưu nào bắt sâu . Lúa (cao vút nhặt Chiều nào gánh phân

Quang thành quết đất”. | Bài thơ ca ngợi hạt gạo làng ta: hạt gạo mang hương vị quê nhà, thấm | bao công sức mồ hôi, thấm bào máu của bà con dân cày, của me hiện, của tuổi thơ, tự hào hạt gạo làng ta là hạt vàng mang tình hậu phương thời kháng chiến chống Mĩ.

Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 9. Hạt gạo làng ta
Đánh giá bài viết