Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a Giọng đọc: Đọc bài thơ với giọng nhẹ nhàng, vui. b/ Cách ngắt nghỉ:

Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: lá sen, rước đèn, hội rằm, lật trang vở,… II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu?

(Bài thơ tả màu vàng của hoa cúc, màu xanh của cốm mới.) ” 2. Những hình ảnh nào gợi ra những hoạt động của học sinh vào mùa thu?

(Hình ảnh Rước đèn họp bạn gợi ra hoạt động vui chơi của học sinh vào ngày Tết Trung thu. Hình ảnh Ngôi trường thân quen, bạn thấy mong đợi… gợi ra hoạt động khai giảng vào cuối mùa thu.) 3. Tìm những hình ảnh so sánh trong bài?

(Đó là hình ảnh so sánh: Hoa cúc như nghìn con mắt. Mùi hương như gợi từ màu lá sen.) III. Luyện tập . 1. Đọc lại bài Mùa thu của em 3 lần.

| 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: lá sen, rước đèn, hội rằm, lật trang vở, … ; 3. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Tình cảm yêu mến của bạn nhỏ với vẻ đẹp của mùa thu – mùa bắt đầu của năm học mới.

  1. Học thuộc lòng bài thơ.

:

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 5: Tập đọc: Mùa thu của em
Đánh giá bài viết
News Reporter