Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 8. Hành trình của bầy ong

Nguồn website giaibai5s.com

Với đôi cánh đẫm nắng trời Bầy ong bay đến trọn đời tình hoa. – Không gian là neo đường xa Thời gian vô tận nở ra sắc màu.

Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.

| Tìm nơi bờ biển sóng tràn Flàng câu chắn bão dịu làng hìa hoa. | Tìm nơi quần đảo khơi xa Có loài hoa nở như là không tên…

| Bầy ong rong ruổi trăn miền Rù vì đôi cánh mối liền mùa hoa.

Nội rừng hoang với biển xa

| Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào. .

(Nếu loa có ở trời cao Thì bây 611g cũng nhang vào nhật thơn). | Chắt trong vị ngọt mùi hương Lặng thần thay những con đường ống bay.

Trải qua trưa nắng vơi đầy Mei trời đất đi làm say đất trời.

Bây ong giữ lộ cho người Những hìa hoa đã tàn phai tháng ngày.

Nguyễn Đức Mậu

LỜI BÌNH Bài thơ nói lên hành trình của bầy ong đã cần mẫn bay khắp mọi nẻo đường xa để tìm hoa gây mật, đem lại ngọt ngào cho đời.

Trong khổ thơ đầu có nhiều chi tiết nói lên hành trình của bầy ong: “đôi cánh đàn thắng trời”, “bay đến trọn đời tình hoa”, “neo đường xa”, “thời gian vô tận”.

| Bầy ong bay đến nhiều nơi: rừng sâu, bờ biển, quần đảo, khơi xa, rừng. hoang, biển xa… Đó là những nơi có vẻ đẹp rất đặc biệt là nhiều hoa thơm. Là nơi rừng sâu “Bập bùng hoa chuối, trắng nhiều hoa ban”. Là nơi bờ biển sóng tràn có “làng cây cắt bão, chịu làng tù hoa”. Là nơi quần đảo “có loài hoa nở như là không tên”, nghĩa là loài hoa lạ, hoa quý.

Câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” ca ngợi sự cần mẫn, sáng tạo, tích lũy của bầy ong tìm hoa, tìm phấn, làm ra từng giọt mật.

Ilại câu cuối bài thơ, tác giả nói về công việc tìm hoa làm mất của bây ong. Đó là một hành trình vô tận, gian lao, đầy sáng tạo:

“Buy ong giữ hộ cho người, Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày”.

Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 8. Hành trình của bầy ong
Đánh giá bài viết