Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 13. Chú đi tuần

Nguồn website giaibai5s.com

Chú đi tuần

Gió lau lút lạnh lùng Trong đêm khuya phố vắng Súng trong tay in long, Cli đi tuần đến nay 18ải Plòng yên giấc ngủ say Cây trung theo gió, lá bay xuống đường… Cú đi qua cổng trường Các cháu vuiền Nam yêu mến

Nlùn ál diện qua khe plòng lưu luyến – Các cháu ơi ! Giấc ngủ có ngon không ?

Cửa đóng che kín gió, ấm áp lưới nền bông

Các cháu cứ yên tân ngủ nhé ! – Trong đêm khuya vắng vẻ,

Clú đi tuần đến nay

Nép mình dưới bóng hàng cây.

Gió đông lạnh buốt đôi tay cú lồi ! – Rét thì mặc rét cháu ơi ! Chú đi giữ mãi ẩn nơi cháu nằm. Mai các cháu học hành tiến bộ Đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay Cháu ơi ! Ngủ nhé, cho say…

Trần Ngọc

LỜI BÌNH . 1. Người chiến sĩ đi tuần suốt đêm đông gió rét, phố vắng, tất cả mọi người đều yên giấc ngủ say”. Chú đi tuần trong gian khổ vì sự bình yên của thành phố:

“Gió hun hút lạnh lùng Trong đêm khuya phố vắng Súng trong tay im lặng, Chú đi tuần đến nay Hải Phòng yên giấc ngủ say

Cây rung theo gió, lá bay xuống đường”. | 2. Đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần bên hình ảnh giấc ngủ yên bình của học sinh, tác giả bài thơ muốn ca ngợi tinh thần chịu đựng gian khổ, làm việc tận tụy và thầm lặng vì hạnh phúc của tuổi thơ:

“Rét thì mặc rét cháu ơi!

Cú đi giữ mãi ấn nơi cháu tuần”. Chú đi tuân trong đêm khuya gió rét để cháu được ngủ ấm, ngủ say trong bình yên. Hình ảnh chú đi tuần là hình ảnh của một người lao động bình thường mà vĩ đại; làm việc và cống hiến vì tuổi thơ, vì thế hệ tương lai.

| 3. Tình cảm của chú đi tuần đối với các bạn học sinh miền Nam được hể hiện qua các từ ngữ như: “yêu mến, lưu luyến”, qua các câu hỏi thâm trong lòng, qua các cậu nhắc khẽ chứa chan tình yêu thương:

– “Các cháu ơi ! Giấc ngủ có 11gon không ?

– Các cháu cứ yên tâm 11gủ the !

. – Cháu ơi ! Ngủ nhé cho say…”. Chú chiến sĩ đi tuần còn gửi gắm bao điều mong ước; mong các cháu học hành giỏi giang tiến bộ và có một tương lai tươi sáng:

| “Mai các cháu học hành tiến bộ | Đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay”.

Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 13. Chú đi tuần
4 (80%) 1 vote