Phần hình học-Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song-Bài 7. Định lí

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ Định lí * Ta có thể hiểu Định lí là nhột khẳng định suy từ những khẳng định được coi là đúng. Ví dụ “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” là một định lí….

Phần hình học-Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song-Bài 6. Từ vuông góc đến song song

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ | Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song * Tính chất 1: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau….

Phần hình học-Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song-Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ   KL Tiên đề Ơ-clit Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Đường thẳng a • A là điều không thuộc a -Ab…

Phần hình học-Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song-Bài 3, 4. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ở hình 12 đường thẳng c cắt đường thẳng a tại A và cắt đường thẳng b tại B, tạo thành bốn góc đỉnh A, bốn góc đỉnh B được đánh số thứ tự như…