Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau :

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1) ………………

b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì thực đàn hồi (2) ………………

Giải

(1) tăng gấp đôi

(2) tăng gấp ba

Câu 5 (trang 32 SGK Vật Lý 6)
Đánh giá bài viết