Unit 10: Our house in the future (Ngôi nhà của chúng ta trong tương lai)-Ngữ pháp

On

I. VOCABULARY (TỪ VỰNG) apartment       /ə’pa:tmənt/         (n)      căn hộ condominium  /kɔndə’miniəm)  (n)      chung cư penthouse       /’penthaus/          (n)     tầng trên cùng của một tòa nhà cao tầng houseboat   …