Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung . – Khi làm bài tập 1, các em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc gợi ý. Sau đó, dựa vào gợi ý, em nói những
  2. điều mình biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

– Khi làm bài tập 2, em đọc kĩ đề bài, đọc mẫu đơn, nắm vững những nội dung đơn yêu cầu. Sau đó, điền những nội dung cần thiết theo yêu cầu của đơn. II. Làm bài tập 1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Gợi ý:

a/ Đội thành lập vào ngày nào? b/ Những đội viên đầu tiên của Đội là ai? . . . . .

c/ Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào? * Em có thể nói về Đội những nội dung sau:

– Đội thành lập vào ngày 15 – 5 – 1941 tại Pác Bó, Cao Bằng. Tên gọi lúc đầu là Đội Nhi đồng Cứu quốc. – Những đội viên đầu tiên của Đội là:

+ Nông Văn Dền (bí danh Kim Đồng) – tổ trưởng + Nông Văn Thàn (bí danh Cao Sơn)- đội viên + Lý Văn Tịnh (bí danh Thanh Minh) – đội viên .

+ Lý Thị Mi (bí danh Thủy Tiên) – đội viên

” : + Lý Thị Xấu (bí danh Thanh Thủy) – đội viên – Quá trình Đội đổi tên như sau:

+ 15 – 5 – 1941 : Đội Nhi đồng Cứu quốc + 15 – 5 – 1951 : Đội Thiếu nhi Tháng Tám + 2 – 1956 : Đội Thiếu niên Tiền phong

+ 30 – 1 – 1970 : Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Huy hiệu Đội: vẽ một búp măng màu xanh trên nền cờ Tổ quốc. – Bài hát của Đội: Đội ca do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác.

– Khăn quàng của Đội: màu đỏ. ; 2. Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống:

|

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày … tháng …năm ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện ….

.

.

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

4

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

..

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

Em tên là :…….

.

.

..

.

…….

FO

.

..

.

.

..

0.0011

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Sinh ngày:………………………………………….Nam (nữ): ………………………… Nơi ở: ……… Học sinh lớp: ………………… Trường: ……………. Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm……… Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

1

14

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 1: Tập làm văn: Nói về Đội Thiếu niên Tiền phong. Điền vào giấy tờ in sẵn
Đánh giá bài viết
News Reporter