Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Cô giáo tí hon (từ Bé treo nón… đến ríu rít đánh vần theo) (trang 17, 18)

– Gạch dưới những tên riêng trong bài chính tả.” – Luyện viết các từ ngữ: treo nón, thước, cô giáo, nhịp nhịp, ríu rít, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Tìm mỗi tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: . a/ – xét, sét – xào, sào. – xinh, sinh

b/ – gắn, gắng – nặn, nặng – khăn, không * Kết quả đúng: … a/ Tiếng có thể ghép với các tiếng: – xét: xét xử, xem xét, xét duyệt, xét hỏi, xét lên lớp – sét: sấm sét, lưỡi tầm sét, đất sét . – xào: xào rau, rau xào, xào xáo – sào: sào phơi áo, sào đất – xinh: xinh đẹp, xinh tươi, xinh xắn, xinh xinh, xinh xẻo b/ – gắn: gắn bó, hàn gắn, keo gắn, gắn kết – gắng: cố gắng, gắng sức, gắng gượng, gắng công, gắng lên – nặn: nặn tượng, nặn óc nghĩ, nhào nặn – nặng: nặng nề, nặng nhọc, nặng cân, nặng kí – khăn: khó khăn, khăn tay, khăn lụa, khăn quàng

– – Ý – khăng khăng khăng khăng khít, cái khăng.

40 Xao

.

.

..

.

.

.

.

.

n cố

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 2: Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo tí hon. Phân biệt s / x, ăn / ăng
Đánh giá bài viết
News Reporter