Bài 76 (tr. 32 SGK)

Đề bài

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Giải:

Có thể viết như sau:

22 – 2 = 0;

22:22 = 1;

2:2 + 2:2 = 2;

(2 + 2 + 2): 2 = 3;

2 + 2 + 2 – 2 = 4.

Giaibai5s.com

Bài 76 (trang 32 sách giáo khoa Toán lớp 6)
Đánh giá bài viết