Bài giảng và lời giải chi tiết Toán 5 Tập 2-Bài 159. Luyện tập ôn tập về diện tích, thể tích một số hình

On

Nguồn website giaibai5s.com Viết số thích hợp vào ô trống: 1) 11ình lập phương b) Hình hộp chữ nhật : ll) (2) Chiều dài 8cm 1,2cm (Canh 12cm 3,5m Chiều rộng 6cm 0,5cm 0,6cm S lam Chiều cao 5cm Sxung quanh The…