A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN NHỚ

Bài toán có hai đại lượng liên quan với nhau, có hai dạng:

• Khi đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng gấp bấy nhiêu lần.

• Khi đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm đi bấy nhiêu lần

Có hai cách giải 2 dạng toán trên là : “rút về đơn vị” và “dùng tỉ số”. Khi làm bài chỉ cần giải bài toán bằng một trong hai cách trên.

Nguồn website giaibai5s.com

  1. BÀI TẬP ÔN LUYỆN.

Bài 1. Mua 5kg gạo hết 55 000 đồng. Hỏi mua 9kg gạo cùng loại đó hết bao nhiêu tiền ?

.

Bài giải 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một đàn gà có số gà mái bằng –

số gà trống và hơn số gà trống là 46 con.

3

Số gà mái của đàn gà đó là :

a) 69 con gà

| b) 115 con gà

Bài 3. Đánh dấu y vào ô trống đặt cạnh cách giải đúng :

Một tổ gồm 5 người đắp xong một đoạn đường trong 20 ngày. Hỏi nếu tổ đó chỉ có 4 người thì đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày ? (Mức làm của mỗi người

Bài giải cho A. Nếu đội đó chỉ có 1 người thì

đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là :

20 : 5 = 4 (ngày)

Nếu đội đó có 4 người thì đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là :

4 x 4 = 16 (ngày)

Bài giải B. Nếu đội đó chỉ có 1 người thì đắp

xong đoạn đường đó trong số ngày là : 20 x 5 = 100 (ngày)

Nếu đội đó chỉ có 4 người thì đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là : 100 : 4 = 25 (ngày)

Đáp số : 25 ngày.

Đáp số : 16 ngày.

Bài 4. Có 6 người làm xong một công việc trong 8 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người ?

| Bài giải

Bài 5. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

3

Số bé :

——-

Số lớn :

———-

Bài giải 2

 

Bài 6*. Một nhóm thợ làm 2 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ thì được 120 sản phẩm cùng loại. Hỏi nhóm thợ đó làm trong 3 ngày, mỗi ngày 6 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm như vậy ? (Năng suất lao động của mỗi người như nhau).

Bài giải

Tuần 4

Bài 6*.

Trong 1 giờ, nhóm thợ đó làm được số sản phẩm là :

120 (8×2)=74 (sản phẩm)

Mỗi ngày làm 6 giờ thì 3 ngày có số giờ làm việc là : 6 x 3 = 18 (giờ)

Vậy nhóm thợ đó làm trong ba ngày được số sản phẩm là:

73×18 =135 (sản phẩm)

Đáp số : 135 sản phẩm.

Tuần 4: Luyện tập chung
3.9 (78.18%) 11 votes