Phần Hình học-Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy tam giác-Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đường cao của tam giác • Trong một tam giác, đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó. • Mỗi…

Phần Hình học-Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy tam giác-Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đường trung trực của tam giác • Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó. Mỗi tam giác có ba đường trung trực….

Phần Hình học-Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy tam giác-Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Định lý về tính chất của các điểm thuộc đường trung trực • Định lý thuận Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng…

Phần Hình học-Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy tam giác-Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com  KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đường phân giác của tam giác • Trong tam giác ABC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm M, khi đó đoạn thẳng AM được gọi là đường phân giác…

Phần Hình học-Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy tam giác-Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Định lý về tính chất các điểm thuộc tia phân giác • Định lý thuận: Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó. Định lý…

Phần Hình học-Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy tam giác-Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com  KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đường trung tuyến của tam giác • Đoạn thẳng nối từ đỉnh đến trung điểm cạnh đối diện của tam giác gọi là đường trung tuyến của tam giác đó. • Mỗi tam giác…

Phần Hình học-Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy tam giác-Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác 

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Bất đẳng thức tam giác Định lý Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. | Tam giác ABC * AB…

Phần Hình học-Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy tam giác-Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Khái niệm đường vuông góc, đường viên, hình chiếu của đường tiên A¢d, AH Id (Hed) B < d không trùng với H Ta có : (* Đoạn thẳng AH gọi là đoạn vuông…

Phần Hình học-Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy tam giác-Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn Định lý 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. 2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn Định…