Chương  9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường-Bài 49. Hóa học và vấn đề môi trường

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. Ô nhiễm môi trường 1. Ô nhiễm không khí  Ô nhiễm môi trường không khí là hiện tượng làm cho không khí sạch thay đổi thành phần, có nguy cơ gây tác hại đến thực vật, động vật,…

Chương  9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường-Bài 48. Hóa học và vấn đề xã hội

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. Hóa học và vấn đề lương thực, thực phẩm 1. Vai trò của lương thực, thực phẩm đối với đời sống của con người – Lương thực thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cung…

Chương  9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường-Bài 47. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế 

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu 1. Năng lượng và nhiên liệu có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế? Mọi quá trình hoạt động của con người…

Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ-Bài 45. Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử dựa trên phản ứng oxi hóa khử giữa dung dịch chuẩn và dung dịch chất cần chuẩn. – Phương pháp pemanganat được dùng trong trường hợp cần xác định…

Chương 7. Crom – Sắt – Đồng-Bài 40. Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb 

On

Nguồn website giaibai5s.com HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 225 – 226 Câu 1. Chọn D Câu 2. Chọn D Câu 3. Chọn B Câu 4. a) Chì tác dụng được với oxi không khí và khí CO2…