A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu

1. Năng lượng và nhiên liệu có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế?

Mọi quá trình hoạt động của con người đều cần năng lượng và nhiên liệu.

2. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là gì?

Cùng với sự phát triển các ngành kinh tế, nhu cầu về năng lượng và nhiên liệu ngày càng tăng nên ngày khai thác càng nhiều làm .. cho các nguồn năng lượng dự trữ, nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên,… ngày càng cạn kiệt.

3. Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào trong hiện tại và tương lai?

– Tìm cách sử dụng một cách có hiệu quả nguồn năng lượng và nhiên liệu hiện có.

– Sản xuất và sử dụng nguồn năng lượng và nhiên liệu nhân tạo, năng lượng sạch.

– Sử dụng các nguồn năng lượng mới, ít gây ô nhiễm môi trường.

II. Vấn đề vật liệu

1. Vai trò của vật liệu đối với sự phát triển kinh tế

– Sự phát triển của các vật liệu mới đã góp phần tạo ra sự phát triển cho những ngành kinh tế mũi nhọn của nhân loại.

2. Vấn đề đặt ra cho nhân loại là gì? 

Vấn đề chế tạo ra vật liệu nhân tạo mới có những ưu thế hơn (tốt, bền, chắc, đẹp, rẻ) là vấn đề luôn đặt ra cho nhân loại.

3. Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề vật liệu như thế nào?

Ngành sản xuất hóa học đã góp phần tạo ra nhiều loại vật liệu nhân tạo được sử dụng trong công nghiệp và đời sống như:

– Một số hợp kim có tính năng đặt biệt.

– Vật liệu silicat: gạch chịu lửu, không bị kiềm và axit ăn mòn, thủy tinh pha lê, gốm, sứ cách điện, …

– Các vật liệu dùng cho ngành sản xuất hóa học: hóa chất cơ bản (HCl, H2SO4, HNO3, NH3, …) là nguyên liệu để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu,

– Các vật liệu dùng cho các ngành công nghiệp khác: nhựa, chất dẻo, PVC, PE, cao su tổng hợp, tơ, sợi tổng hợp, …

– Vật liệu mới: vật liệu nano, vật liệu compozit.

Nguồn website giaibai5s.com

  1. HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 259 Câu 1. Chọn D Câu 2. Chọn A Câu 3. Chọn D Câu 4.

Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề khan hiếm năng lượng và nhiên liệu theo hướng nâng cao tính hiệu quả trong việc sản xuất và sử dụng năng lượng, bảo đảm sự phát triển bền vững: – Tím cách sử dụng một cách có hiệu quả nguồn năng lượng và nhiên liệu hiện có. – Sản xuất và sử dụng nguồn năng lượng và nhiên liệu nhân tạo, năng lượng sạch. – Sử dụng các nguồn năng lượng mới, ít gây ô nhiễm môi trường. Chẳng hạn: • Điều chế khí metan trong lò biogaz bằng cách lên men các

chất thải hữu cơ như phân gia súc, bò, lợn, ..

Điều chế etanol từ cracking dầu mỏ, … • Sản xuất ra chất thay thế cho xăng từ không khí và nước.

  • Sản xuất khí than khô và khí than ướt từ than đá và nước. Câu 5.

– Vật liệu có nguồn gốc từ vô cơ: – Vật liệu silicat: gạch chịu lửu, không bị kiềm và axit ăn mòn,

thủy tinh pha lê, gốm, sứ cách điện, … • Các vật liệu dùng cho ngành sản xuất hóa học: hóa chất cơ bản

(HCl, H2SO4, HNO3, NH3, …) là nguyên liệu để sản xuất phân | bón, thuốc trừ sâu, . – Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ: Sơn tổng hợp, chất dẻo, PVC, … – – Vật liệu mới: vật liệu nano, vật liệu quang điện, vật liệu

compozit, ..

dpdd bão hòa có màng ngăn

15

2 x 58,5 x 15 = 21,9375 (tấn).

Câu 6. a) Điều chế:

  • NaOH: 2NaCl + 2H,0 dpd boldine → 2NaOH + Cl2 + H21 • HCl: H2 + Cl2 _as → 2HCl • Nước Gia-ven: Cl2 + 2NaOH + NaCl + NaClO + H2O • Na2CO3: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O b) Tính khối lượng NaCl:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2T (tấn) 2×58,5 . 2×40 (tấn) x >x=

22 x 40 Vì H = 80% nên lượng NaCl cần dùng là:

21,9375 x 9 = 27,422 (tấn). Câu 7.

Để điều chế nhựa phenol – fomanđehit cần phải điều chế phenol và fomandehit. a) Điều chế fomanđehit từ metan:

2CH4 + 02 200°C.Cooo atin → 2CH3OH 2CH3OH + O2 AC → 2HCHO + 2H2O

Hay CH4 + 02OM → HCHO + H20 b) Điều chế phenol từ metan:

2CH4 – Tamil and infanh → C2H2 + 3H2T

00 atm

1500°C làm lạnh nhanh

600° C

2C2H2 –

than hoạt tính

→ C6H6

13

C6H6 + Cl2__ Fe,to_> C&H:Cl + HCI

C6H5Cl + NaOH , Pao + C6H5OH + NaCl c) Điều chế nhựa phenol – fomanđehit ( nhựa novolac):

nC6H5OH + nHCHO—_4°, xt-> (-HOC6H3-CH2-)n + nH20

Sơ đồ điều chế HCHO từ metan: |, nCH4 -> nHCHO – Sơ đồ điều chế C6H5OH từ metan:

6nCHA → nC6H5OH

Tức là: 7n mol CH4 – > 106n gam polime

0,660377.108 mol – 10 tấn = 10 gam. . Vch, = 0,660377.106 x 22,4 = 14,8.10 (lit). Vì khí thiên nhiên chứa 92% metan nên:

V khí thiên nhiên = 14,8.10° x 1 = 16,08.10 (lit) = 16080 (mo).

100

khí thiên,

nhiên.

92

Chương  9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường-Bài 47. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế 
Đánh giá bài viết