Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Phần 2: Một số gợi ý và bài làm để các em tham khảo

On

Nguồn website giaibai5s.com Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin phép nghỉ tập thể dục vì lí do đau chân. Ví dụ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

On

Nguồn website giaibai5s.com Hướng dẫn chung – Khi làm bài tập, các em nhớ lại những gì mình đã biết được về thành phố (hoặc nông thôn). Sau đó, sắp xếp lại các ý rồi viết thư kể cho bạn nghe những…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố. Phân biệt ui / uôi, d / gi / r, ăc / ăt

On

Nguồn website giaibai5s.com – Viết chính tả Đọc lại bài chính tả Âm thanh thành phố (từ Hải đã ra Cẩm Phả .. đến hết) (trang 146). – Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. Luyện viết các từ…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Tập đọc: Âm thanh thành phố

On

Nguồn website giaibai5s.com Luyện đọc a/ Giọng đọc: Đoạn 1: giọng rộn ràng, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả: náo nhiệt, ồn ã, rền rĩ, tách cách, gay gắt, thét lên, ầm ầm. b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu:…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy

On

Nguồn website giaibai5s.com Hướng dẫn chung – Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại ba bài tập đọc: Đôi bạn, Anh Đom Đóm, Mồ Côi xử kiện. Sau đó, tìm những từ ngữ…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Tập đọc: Anh Đom Đóm

On

Nguồn website giaibai5s.com Luyện đọc a/ Giọng đọc: Giọng kể nhẹ nhàng. Nhấn giọng ở các từ ngữ: lan dần, chuyên cần, lên đèn, rất êm, suốt một đêm, lặng lẽ, long lanh,… | bị Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Chính tả: Nghe – viết: Vầng trăng quê em. Phân biệt r  /d / gi, ăt / ăc

On

Nguồn website giaibai5s.com Viết chính tả – Đọc lại bài chính tả Vầng trăng quê em (trang 142). – Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ:vầng trăng, vàng thắm, óng ánh, gió, mát…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Tập đọc – kể chuyện: Mồ côi xử kiện

On

Nguồn website giaibai5s.com Luyện đọc a Giọng đọc: Giọng người dẫn chuyện: khách quan. Giọng chủ quán: vui vạ, thiếu thật thà. Giọng bác nông dân: phân trần, thật thà (khi kể lại sự việc); ngạc nhiên, giãy nảy lên (khi nghe…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 16: Tập làm văn: Nghe – kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn

On

Nguồn website giaibai5s.com Hướng dẫn chung – Khi làm bài tập 1, các em cần nghe hoặc đọc kĩ truyện Kéo cây lúa lên, đọc gợi ý. Sau đó, nhớ lại nội dung câu chuyện, kể lại câu chuyện một cách tự…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 16: Chính tả: Nhớ – viết: Về quê ngoại.Phân biệt ch / tr, dấu hỏi / dấu ngã

On

Nguồn website giaibai5s.com Việt chính tả – Đọc lại bài chính tả Về quê ngoại (10 dòng đầu) (trang 133). – Luyện viết các từ ngữ: quê ngoại, sen nở, tuổi, gặp trăng gặp gió, rực, mát rợp, vầng trăng, thuyền, ……

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 16: Tập đọc: Ba điều ước

On

Nguồn website giaibai5s.com Hướng dẫn chung | a/ Giọng đọc: Giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm. b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu: nghỉ một nhịp chỗ có dấu phẩy. Các dấu…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 16: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn. Dấu phẩy

On

Nguồn website giaibai5s.com Hướng dẫn chung , , , , , , , | – Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, nhớ lại tên một số thành phố, một số vùng quê ở nước…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 16: Tập đọc: Về quê ngoại

On

Nguồn website giaibai5s.com Luyện đọc a/ Giọng đọc: Giọng tha thiết, tình cảm, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả: mê hương trời, gặp trăng gặp gió, con đường đất rực màu rơm phơi, bóng tre mát rượi, … bị Cách ngắt…