Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng tha thiết, tình cảm, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả: mê hương trời, gặp trăng gặp gió, con đường đất rực màu rơm phơi, bóng tre mát rượi, …

bị Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: đầm sen nở, ríu rít, rực màu rơm phơi, mát rợp, thuyền trôi,…

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê? Câu nào cho em biết điều đó?

(Bạn nhỏ ở thành phố về thăm quê. Thể hiện qua câu: Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.) 2. Quê ngoại bạn ở đâu?

(Quê bạn ở nông thôn.) 3. Bạn nhỏ thấy ở quê có những gì lạ?

(Ở quê có đầm sen nở ngát hương/ gặp trắng gặp gió bất ngờ con đường đất rợp màu rơm phơi bóng tre mát rợp vai người vầng trăng như

  1. Bạn nhỏ nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo?

(Bạn ăn hạt gạo đã lâu, nay mới gặp những người làm ra hạt gạo. Họ rất thật thà. Bạn thương họ như thương người ruột thịt, thương bà ngoại mình.) 5. Chuyến về thăm quê ngoại đã làm bạn nhỏ có gì thay đổi?

  1. Luyện tập
  2. Đọc lại bài tập đọc 3 lần.
  3. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: đầm sen nở, ríu rít, rực màu rơm phơi, mát rợp, thuyền trôi,…
  4. Ghi nhớ nội dung bài: Bạn nhỏ về thăm quê ngoại, thấy yêu thêm cảnh đẹp ở quê, yêu thêm những người nông dân đã làm ra hạt lúa.
  5. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 16: Tập đọc: Về quê ngoại
Đánh giá bài viết
News Reporter