Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Vầng trăng quê em (trang 142). – Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ:vầng trăng, vàng thắm, óng ánh, gió, mát rượi, lũy tre, khuya, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Em chọn những tiếng nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Giải câu đố?

(dì / gì, rẻo / dẻo, ra/ da, duyên / Huyên)

| Cây … gai mọc đầy mình – Tên gọi như thể bồng bềnh bay lên

| Vừa thanh, vừa ….., lại bền Làm … bàn ghế, đẹp ….. bao người.

(Là cây gì?) (gì / rì, du dan / ríu ran)

| Cây … hoa đỏ như son Tên gọi như thể thổi cơm ăn liền

Tháng ba đàn sáo huyên thuyên …. đến đậu đầy trên các cành.

(Là cây gì?)

tiene

:

. 2. Điền vào chỗ trống ác hay ăn?

| Tháng chạp thì m… trồng khoai | Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư b… ma thuận hòa mọi nơi .

Tháng năm g… hái vừa rồi Bước sang tháng sáu, nước trôi đầy đồng..

‘{

Ca dao

.

A

|

I

| Đèo cao thì m….. đèo cao Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo. đi. Đường lên, hoa lá vẫy theo

| Ng… hoa cài mũ tai bèo ta đi. Ca dao * Kết quả đúng: 1. Cây gì gai mọc đầy mình

Tên gọi như thể bồng bềnh bay lên

Vừa thanh, vừa dẻo, lại bền n” Làm ra bàn ghế, đẹp duyên bao người.

(Là cây mây) Cây gì hoa đỏ như son . Tên gọi như thể thổi cơm ăn liền Tháng ba đàn sáo huyên thuyên bán x 1 : Ríu ran lên đậu đây trên các cành.

(Là cây gạo) 2. | Tháng chạp thì mắc trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng ra Tháng tư bắc mạ thuận hòa mọi nơi Tháng năm gặt hái vừa rồi Bước sang tháng sáu, nước trôi đầy đồng.

. Ca dao Đèo cao thì mặc đèo cao . Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo. Đường lên, hoa lá vẫy theo Ngắt hoa cài mũ tai bèo ta đi.

2

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Chính tả: Nghe – viết: Vầng trăng quê em. Phân biệt r  /d / gi, ăt / ăc
Đánh giá bài viết
News Reporter