Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại ba bài tập đọc: Đôi bạn, Anh Đom Đóm, Mồ Côi xử kiện. Sau đó, tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc đó.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ các ví dụ. Sau đó, đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả theo yêu cầu của ba câu a, b, c.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các câu. Sau đó, đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu.

  1. Làm bài tập 1. Hãy tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc:

a Chú bé Mến trong truyện Đôi bạn. bị Anh Đom Đóm trong bài thơ cùng tên. c/ Anh Mồ Côi trong truyện Mồ Côi xử kiện. * Kết quả đúng:

.. . a/ Mến

Dũng cảm / tốt bụng/ không ngần ngại cứu người /

biết sống vì người khác … + b/ Đom Đóm Chuyên cần / chăm chỉ / tốt bụng c/ Chàng Mồ Côi | Thông minh, tài trí, công minh, biết bảo vệ lẽ phải /

biết giúp đỡ những người bị oan uổng …

  1. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả:

a/ Một bác nông dân. b/ Một bông hoa trong vườn. c/ Một buổi sớm mùa đông.

* Kết quả đúng:

Ai

thế nào? a/ Bác nông dân rất chăm chỉ / rất chịu khó 1 rất vui vẻ khi vừa

cày xong thửa ruộng. b/ Bông hoa trong vườn 1 thật tươi tắn 7 thơm ngát | thật tươi tắn trong

buổi sáng mùa thu. c/ Buổi sớm hôm qua | lạnh buốt lạnh chưa từng thấy chỉ hơi lành lạnh 3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a/ Ếch con ngoan ngoãn chăm chỉ và thông minh. b/ Nắng cuối thu vàng ong dù giữa trưa cũng chỉ dìu dịu.

c/ Trời xanh ngắt trên cao xanh như dòng sông trong trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.

* Kết quả đúng: a/ Ếch con ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh. b/ Nắng cuối thu vàng ong, dù giữa trưa cũng chỉ dìu dịu.

c/ Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy
Đánh giá bài viết