Nguồn website giaibai5s.com

  1. Việt chính tả

– Đọc lại bài chính tả Về quê ngoại (10 dòng đầu) (trang 133).

– Luyện viết các từ ngữ: quê ngoại, sen nở, tuổi, gặp trăng gặp gió, rực, mát rợp, vầng trăng, thuyền, …

  • Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. a/ Điền vào chỗ trống ch hay tr?

Công a như núi Thái Sơn * Nghĩa mẹ như nước ong nguồn …ảy ra.

Một lòng thờ mẹ, kính …a Cho …òn …ữ hiếu mới là đạo con.

Ca dao b/ Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm? Giải câu đố.

| Cái gì mà lươi bằng gang Xới lên mặt đất nhưng hàng thăng bằng

Giúp nhà có gạo để ăn H : Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gương.

(Là cái gì) | Thuơ bé em có hai sừng | Đến tuổi nữa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuổi đa già Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng.

(Là gì?) * Kết quả đúng:

a/ cha, trong, chảy, cha, tròn, chữ | b – lưỡi, những, thẳng, để, lưỡi (cái lưỡi cày).

| – thuở, tuổi, nửa, tuổi, đã (mặt trăng vào những ngày đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng)

.Dent

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 16: Chính tả: Nhớ – viết: Về quê ngoại.Phân biệt ch / tr, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter