Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng kể nhẹ nhàng. Nhấn giọng ở các từ ngữ: lan dần, chuyên cần, lên đèn, rất êm, suốt một đêm, lặng lẽ, long lanh,…

| bị Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: gác núi, lan dần, làn gió mát, lặng lẽ, long lanh, quay vòng, rộn rịp, …

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài

” 1. Anh Đom Đóm lên đèn đi đâu?

(Anh Đóm lên đèn đi gác cho mọi người ngủ yên.) …. 2. Tìm từ tả đức tính của anh Đom Đóm.

(Từ tả đức tính của anh Đom Đóm là chuyên cần) 3. Anh Đom Đóm thấy những cảnh gì trong đêm?

(Thấy chị Cò Bơ ru con, thím Vạc lặng lẽ mò tôm ven sông.) 4. Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm trong bài thơ.

(Các em có thể thích hình ảnh anh Đom Đóm trong khổ 2, 3 hoặc 5)

III. Luyện tập | 1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần.

  1. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: gác núi, lan dần, làn gió mát, lặng lẽ, long lanh, quay vòng, rộn rịp,…
  2. Ghi nhớ nội dung bài: Đom Đóm rất chuyên cần. Cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động.
  3. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Tập đọc: Anh Đom Đóm
Đánh giá bài viết
News Reporter