Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 34: Tập làm văn: Nghe – kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay

On

Nguồn website giaibai5s.com Hướng dẫn chung – Khi làm bài tập 1, các em đọc kĩ yêu cầu của đề bài, nhớ nội dung của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao. | – Khi làm bài tập 2, các…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 34: Chính tả: Nghe – viết: Dòng suối thức. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã

On

Nguồn website giaibai5s.com Viết chính tả – Đọc lại bài chính tả Dòng suối thức (trang 137). – Luyện viết các từ ngữ: suối thức, thung xa, giữa, trúc xanh, thậm thình suốt đêm, … – Viết xong, dò lại bài +…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 34: Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ

On

Nguồn website giaibai5s.com Luyện đọc a/ Giọng đọc: Đoạn 1: Giọng thông báo chính xác, chậm rãi, gây ấn tượng với những từ ngữ được nhấn mạnh: tiếng nổ kinh khủng, chậm chạp, .. | bị Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 34: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên Nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

On

Nguồn website giaibai5s.com Hướng dẫn chung – Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài. Sau đó, nói về ích lợi của thiên nhiên. – Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ đề bài….

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 34: Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã. Viết tên riêng nước ngoài

On

Nguồn website giaibai5s.com Viết chính tả các nước sau: | Ma-lai-xi-a, My-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po. 2. a/ Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố. | Lưng đằng …ước, bụng đằng sau Con mắt ở dưới, cái đầu ở…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 34: Tập đọc – kể chuyện: Sự tích chú cuộc cung trăng

On

Nguồn website giaibai5s.com Luyện đọc | a/ Giọng đọc: Giọng kể, linh hoạt: Nhanh, hồi hộp ở đoạn 1 (Cuội gặp hổ); trở lại nhịp chậm hơn ở đoạn 2, 3. Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả hành động, trạng…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 33: Chính tả: Nghe – viết: Quà của đồng nội. Phân biệt s / x, o / ô

On

Nguồn website giaibai5s.com Viết chính tả – Đọc lại bài chính tả Quà của đồng nội (từ Khi đi qua những cánh đồng…đến chất quý trong sạch của trời) (trang 127) – Luyện viết các từ ngữ: xanh, ngửi, giọt sữa, phảng…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 33: Tập đọc: Quà của đồng nội

On

Nguồn website giaibai5s.com Luyện đọc a/ Giọng đọc: Giọng khoan thai, tha thiết. b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu: Nghỉ một nhịp chỗ có dấu phẩy. Các dấu còn lại nghỉ hai nhịp. c/ Luyện đọc các từ ngữ khó:…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 33: Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

On

Nguồn website giaibai5s.com Luyện đọc a Giọng đọc: Giọng tha thiết, trìu mến. b/ Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu…