Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

Đọc lại bài chính tả Âm thanh thành phố (từ Hải đã ra Cẩm Phả .. đến hết) (trang 146). – Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả.

Luyện viết các từ ngữ: Cẩm Phả, mỗi dịp, thích ngồi lặng, Bét-tôven, pi-a-nô dễ chịu, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. . . , … II. Làm bài tập | 1. Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uôi. | * Kết quả đúng: các em có thể tìm 5 từ trong số những từ sau:

củi, cặm cụi, dùi cui, búi hành, bụi, bùi, dụi mắt, đùi, đui,

húi tóc, núi, mủi lòng, phủi, rui mè, sủi tăm, xui khiến,… uôi

chuối, cuối cùng, buổi sáng, đá cuội, cây duối, đuối sức,

| đuổi, muội đèn, muối, nuôi, tuổi, suối,… 2. Tìm các từ: a Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau:

– Có nét mặt, hình dáng, tính nết, màu sắc,… gần như nhau. – Phần còn lại của cây lúa sau khi gặt.

– Truyền lại kiến thức, kinh nghiệm cho người khác. b/ Chứa tiếng có vần ắc hoặc ăt, có nghĩa như sau:

– Ngược với phương nam. – Bấm đứt ngọn rau, hoa, lá, bằng hai đầu ngón tay.

– Trái nghĩa với rỗng. * Kết quả đúng: a/ giống – rạ – dạy

by bắc – ngắt – đặc

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 17: Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố. Phân biệt ui / uôi, d / gi / r, ăc / ăt
Đánh giá bài viết
News Reporter