Giải bài tập SGK Hình học 8 Tập 2 – Chương 4, Bài 5+6: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng

On

Kiến thức cần nhớ 1. Diện tích xung quanh Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hay (diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng) bằng chu vi đáy nhân với chiều…

Phần 2: Hình học – Chương IV: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều – Bài 9. Thể tích hình chóp đều

On

Nguồn website giaibai5s.com Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng tứ giác đều như hình vẽ. Nếu thể tích hình trụ là V thì thể tích hình chóp là: ; – Hãy chọn kết quả đúng. — Giải…

Phần 2: Hình học – Chương IV: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều – Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

On

Nguồn website giaibai5s.com Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều theo các kích thước trên hình vẽ. – AC B . C . . . Giải – Hình vẽ đã cho là hình chóp có 3 mặt xung…

Phần 2: Hình học – Chương IV: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều – Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

On

Nguồn website giaibai5s.com Hình bên là một cái lều ở trại hè, có dạng một lăng trụ đứng kèm theo kích thước. Sau đây là ba kiểu mà học sinh lựa chọn. Kích thước a (cm) h (cm) c (cm) b (cm)…

Phần 2: Hình học – Chương IV: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều – Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

On

Nguồn website giaibai5s.com Quan sát các hình lăng trụ đứng trên hình vẽ rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau: Hình lăng trụ Số cạnh của một đáy (n) Số mặt (m) Số đỉnh (d) | Số…

Phần 2: Hình học – Chương IV: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều – Bài 4. Hình lăng trụ đứng

On

Nguồn website giaibai5s.com Trong các hình vẽ sau đây, hình vẽ nào biểu diễn một hình lăng trụ đứng? 2) . . Kl.-d .: : 5). Giải Hình số (3), (4), (5) là hình lăng trụ đứng. 27. Một lăng trụ đứng,…

Phần 2: Hình học – Chương IV: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều – Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

On

Nguồn website giaibai5s.com . 13. Khi gấp và dán hình những dưới đây, hình nào tạo thành hình lập phương? b) : . Có Giải b. Không Không Tìm số hình lập phương đơn vị (hình lập phương có cạnh là 1)…

Phần 2: Hình học – Chương III: Tam giác đồng dạng – Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

On

Nguồn website giaibai5s.com Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, BC = 24cm. Đường trung trực của BC cắt đường thẳng AC tại D, cắt BC tại M. Tính độ dài của đoạn thẳng CD. Giải Xét hai tam…

Phần 2: Hình học – Chương III: Tam giác đồng dạng – Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g))

On

Nguồn website giaibai5s.com Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau. Giải .. Vì ABCD là hình bình hành nên:…