Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 2, Bài 79: Luyện tập trang 87

On

Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 708 : 354                           7552 : 236                          9060 : 453  Bài 2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần…