Bài 80: Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 62321 : 307

b) 81350 : 187

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 81: Luyện tập trang 89

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 54322 : 346               25275 : 108                  86679 : 214

Bài 2. Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối?

Bài 3. Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140m2, chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 2.

Giải

18kg = 18000g

Lượng muối có trong mỗi gói là:

18000 : 240 = 75 (g)

Đáp số: 75g muối.

Bài 3.

Giải

a) Chiều rộng sân bóng hình chữ nhật là:

7140 : 105 = 68 (m)

 Đáp số: 68m.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 1 – Chương 2, Bài 80+81: Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo). Luyện tập trang 89
Đánh giá bài viết