Nguồn website giaibai5s.com

  1. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ
  2. Hoàn cảnh ra đời của công xã | Câu hỏi: Công xã Pa-ri ra đời trong hoàn cảnh nào?

| Trả lời câu hỏi + Năm 1870, chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ, do quân Pháp chưa chuẩn bị chu đáo nên đã thất bại liên tiếp. Ngày 2-9 -1870, Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực 10 vạn người bị bắt sống tại Xơ-đăng.

+ Ngày 4-9-1870, nhân dân Pa-ri đã đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III đòi thành lập chế độ cộng hoà và “bảo vệ Tổ quốc lâm nguy”. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập, mang tên “Chính phủ vệ quốc”. | + Quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-rị. Chính phủ tư sản vội vã xin đình chiến. Ngược lại, nhân dân Pa-ri kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

  1. Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập Công xã.

Câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa 18-3-18712

. Trả lời câu hỏi + Do mâu thuẫn giữa Chính phủ tư sản với nhân dân Pa-ri ngày càng tăng. Nhân dân Pa-ri chống lại sự đầu hàng của tư sản Pháp để bảo vệ Tổ quốc. | + Chi-e cho quân đánh úp đội Mông-mác (Bắc Pa-ri), nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân. Câu hỏi: Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày

18-3-1871.

| Trả lời câu hỏi + Ba giờ sáng18-3-1871, Chi-e cho quân đánh úp đôi Mông-mác

. (Bắc Pa-ri), nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng gặp phải

sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân. Công nhân Pa-ri và gia đình .

họ kéo đến ngày càng đông để hỗ trợ cho các chiến sĩ Quốc dân quân. | • Quân Chi-e bị bao vây chặt. Bọn chỉ huy điện cuồng ra lệnh bắn vào

nhân dân nhưng binh lính không tuân lệnh. Ho ngã về phía nhân dân. tước vũ khí của chúng.

+ Âm mưu chiếm đồi Mông-mác của Chi-e bị thất bại. Chiến sự cũng diễn ra ở các nơi khác với thắng lợi của Quốc dân quân. Cuộc chiến đấu kết thúc khi nhân dân làm chủ Pa-ri. Quân chính phủ tháo chạy về Véc-xai. . .” Ủy ban Trung ương Quốc dân quân đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời.

  1. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PA-RI L

(Học sinh đọc thêm) Câu hỏi: Công xã Pa-ri ra đời như thế nào?

Trả lời câu hỏi Sau khi khởi nghĩa ngày 18-3-1871 thắng lợi ở Pa-ri, quân chính phủ Chi-e bỏ chạy về Véc-xai, đến ngày 26-3-1871, nhân dân Pa-ri tiến hành | bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Kết quả

có 86 đại biểu đã trúng cử, hầu hết là công nhân và trí thức, đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri. Câu hỏi: Hoàn thành sơ đồ bộ máy Hội đồng Công xã và nhận xét | về bộ máy nhà nước này?

Trả lời câu hỏi

Uỷ ban Đối ngoại

Uỷ ban An ninh xã hội

Uỷ ban Tư pháp

Uỷ ban Quân sự

Uỷ ban Lương thực

(HỘI ĐỒNG CÔNG XÃ

Uỷ ban Công tác xã hội

| Uỷ ban Giáo dục

Uỷ ban Thương nghiệp

.

[Uỷ ban Tài chính | * Nhận xét:

+ Cơ quan cao nhất của Nhà nước là Hội đồng Công xã, vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

+ Cơ chế bộ máy nhà nước này bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân . lao động. Nhân dân nắm mọi quyền thông qua Hội đồng Công xã, mọi thành viên của Công xã đều chịu trách nhiệm trước nhân dân.

+ Hội đồng công xã hoàn toàn khác biệt về bản chất so với bộ máy nhà nước tư sản vì nó phục vụ cho lợi ích của quần chúng lao động. Câu hỏi: Công xã Pa-ri đã thực hiện những chính sách gì?

  • Trả lời câu hỏi + Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

+ Công xã đã ban bố và thi hành các sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân như: .

– Tách nhà thờ khỏi hoạt động của nhà nước, nhà trường không được dạy kinh thánh.

– Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.

– Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân.

– Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ. – Quy định giá bán bánh mì. – Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

III. NỘI CHIẾN Ở PHÁP. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PA-RI

| (Học sinh tham khảo thêm) Câu hỏi: Trước sự tồn tại của Công xã, Chính phủ Chi-e đã có hành động đối phó như thế nào?

Trả lời câu hỏi + Từ đầu tháng 4-1871, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri.

+ Đầu tháng 5-1871, chính phủ Chi-e kí hòa ước với Đức, cắt cho Đức tỉnh An-dát và một phần tỉnh Lo-ren giàu có, chịu bồi thường 5 tỉ phrăng vàng. Đáp lại, Đức thả 120 vạn tù binh để Chi-e có thêm lực lượng chống lại Công xã. Câu hỏi: Tại sao Đức ủng hộ Chính phủ Véc-xai trong việc chống lại Công xã Pa-ri?

Trả lời câu hỏi Bản chất của Công xã Pa-ri hoàn toàn đối lập với các nhà nước của giai cấp tư sản, vì thế giai cấp tư sản Pháp đã điên cuồng chống phá Công xã. Chính phủ tư sản Đức vì quyền lợi chung của giai cấp tư sản, sợ ảnh hưởng của Công xã lan rộng ra châu Âu nên đã sẵn sàng ủng hộ, cấu kết với chính phủ tư sản Pháp để tiêu diệt Công xã. Câu hỏi: Cuộc chiến đấu giữa các chiến sĩ Công xã Pa-ri và quân Véc-cai diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi + Ngày 20-5, quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tổng tấn công vào thành phố. L. + Từ đó diễn ra cuộc chiến ác liệt giành giật từng ngôi nhà, góc phố, kéo

dài cho đến ngày 28-5-1871, lịch sử gọi là “Tuần lễ đẫm máu”. Nhân dân lao động Pa-ri, kể cả người già, phụ nữ, trẻ em đều tham gia chiến đấu.

+ Trận chiến đấu cuối cùng của các chiến sĩ Công xã diễn ra ở nghĩa địa Cha-la-se-dơ ngày 27-5. Câu hỏi: Nguyên nhân thất bại của Công xã Pa-ri?

Trả lời câu hỏi Công xã Pa-ri thất bại vì:

+ Giai cấp vô sản Pháp chưa đủ lớn mạnh để lãnh đạo thành công cuộc cách mạng vô sản.

+ Công xã không kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu, không tước đoạt, tịch thu triệt để tài sản của bọn phản động. L. + Chưa thực hiện tốt liên minh công nông.

+ Giai cấp tư sản Pháp còn mạnh và nhận được sự giúp đỡ của bọn quân phiệt Phổ.

|

Câu hỏi: Công xã Pa-ri có ý nghĩa lịch sử gì?

Trả lời câu hỏi Tuy chỉ tồn tại 72 ngày, nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa thực sự lớn lao: + Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới.

+ Công xã cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

+ Công xã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho giai cấp vô sản thế giới.

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)-Chương II. Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX-Bài 5. Công xã Pa-ri 1871
Đánh giá bài viết

Những bài viết liên quan

News Reporter