Trả lời câu hỏi và giải bài tập Ngữ Văn 8-Bài 29.Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

On

1. Định hướng    Một số bạn đua đòi theo những cách ăn mặc không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, truyền thống văn hóa của dân tộc và hoàn cảnh của gia đình. Em viết bài nghị…