Học tốt Sinh học 12 – Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng…