Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ đoạn thơ. Sau đó, tìm những sự vật, con vật được tả trong đoạn thơ đó, chỉ ra những điểm hay của cách tả đó.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ ba câu a, b, c. sau đó, gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao?

– Khi làm bài tập 3, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại bài Hội vật (trang 58). Sau đó, dựa vào nội dung bài để trả lời các câu hỏi.

  1. Làm bài tập 1. Đoạn thơ dưới đây tả những sự vật và con vật nào? Cách gọi và tả chúng có gì hay?

Những chị lúa phất phơ bím tóc Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đừng học Đàn cò áo trắng Khiêng nắng : Qua sông Cô gió chăn mây trên đồng Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.

Trần Đăng Khoa * Kết quả đúng:

Tên các sự | Các sự vật, con vật, con vật | vật được gọi Lúa

chị

Cách tả và gọi con vật, sự vật

Tre

cậu

Các sự vật, con vật

được tả phất phơ bím tóc bá vai nhau thì thầm đứng học áo trắng, khiêng nắng qua sông chăn mây trên đồng đạp xe qua ngọn núi

Làm cho các con vật, sự vật trở nên sinh động, gần gũi, đáng yêu hơn

Đàn cò

Gió

Mặt trời

bác

  1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao?

a/ Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.

b/ Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa giỏi nhất.

c/ Chị em Xô-phi về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

* Kết quả đúng: a/ Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.

b/ Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngưa giỏi nhất.

c/ Chị em Xô-phi về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác. 3. Dựa vào nội dung bài Hội vật, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a/ Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông? b/ Vì sao lúc đầu xem chừng keo vật chán ngắt? ^ Tuc dau XCI1 Chung Keo Vạt Chall I84

. c/ Vì sao ông Cản Ngũ mất đà chúi xuống? d/ Vì sao Quắm Đen thua ông Cản Ngũ? * Kết quả đúng: Em có thể trả lời mỗi câu hỏi bằng những câu sau: La – Người tứ xứ đổ về xem vật rất đông vì ai cũng muốn được xem mặt, xem tài ông Cản Ngũ.

– Người tứ xứ đổ về xem vật rất đông vì ai cũng muốn biết ông Cản Ngũ trông như thế nào, vật tài như thế nào.

b – Lúc đầu xem chừng keo vật chán ngắt vì Quắm Đen thì lăn xả vào đánh rất hăng, còn ông Cản Ngũ thì chậm chạp, lớ ngớ, chỉ chống đỡ.

– Lúc đầu xem chừng keo vật chán ngắt vì người ta thấy ông Cản Ngũ không vật hăng, vật giỏi như người ta tưởng.

c/ – Ông Cản Ngũ mất đà chúi xuống vì ông bước hụt, thực ra là ông vỜ bước hụt.

– Ông mất đà chúi xuống vì ông muốn đánh lừa Quắm Đen. di – Quắm Đen thua ông Cản Ngũ vì anh mắc mưu ông.

– Quắm Đen thua ông Cản Ngũ vì ông Cản Ngũ vừa khỏe vừa có kinh nghiệm.

em

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 25: Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Đánh giá bài viết
News Reporter