Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả: Hội đua voi ở Tây Nguyên (từ: Đến giờ xuất phát… đến về trúng đích) (trang (0)

– Luyện viết các từ ngữ : xuất phát, lầm lì, bụi cuốn mù mịt, khéo léo – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống al tr hay ch?

Góc sân nho nhỏ mới xây Chiều chiều em đứng nơi này em …ông Thấy trời xanh biếc mênh mông Cánh cò Úp ..ắng …ên sông Kinh Thầy.

Trần Đăng Khoa b/ ưa hay ức?

Chỉ còn dòng suối lượn quanh Th… nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

| Quang Huy Gió đừng làm đ… dây tơ Cho em sống trọn tuổi thơ cánh diều.

Trần Hồng * Kết quả đúng: al tr hay ch?

Góc sân nho nhỏ mới xây Chiều chiều em đứng nơi này em trông Thấy trời xanh biếc mênh mông Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

b/ hay ức?

Chỉ còn dòng suối lượn quanh Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm. Gió đừng làm đứt dây tơ Cho em sống trọn tuổi thơ cánh diều.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 25: Chính tả: Nghe – viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên. Phân biệt tr / ch, ưt / ưc
Đánh giá bài viết
News Reporter