Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng đọc vui, hồn nhiên; nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả màu sắc. | bị Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: xanh tươi, làng xóm, lúa xanh, lượn quanh, nắng lên, đỏ chót, bức tranh, về quê hương, …

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Kể tên những loài vật được tả trong bài thơ. | (Tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, ngôi nhà, trường học, cây gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc.) 2. Cảnh vật quê hương được miêu tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên những màu sắc ấy.

(Tre xanh, lúa xanh, sông xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ tươi, trường học đỏ thẫm, mặt trời đỏ chót.) 3. Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp?

(Vì yêu quê hương nên bạn nhỏ thấy quê hương rất đẹp.)

  1. Luyện tập
  2. Đọc lại bài Vẽ quê hương 3 lần. | 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: xanh tươi, làng xóm, lúa xanh, lượn quanh, nắng lên, đỏ chót, bức tranh, về quê hương, ..
  3. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của một bạn nhỏ.
  4. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 11: Tập đọc: Vẽ quê hương
Đánh giá bài viết
News Reporter