Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ các từ đề bài đã cho. Sau đó, xếp các từ vào hai nhóm theo yêu cầu của đề bài.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc đoạn văn, đọc các từ cho trong ngoặc đơn. Sau đó, chọn từ cho trong ngoặc đơn thay cho từ quê hương trong đoạn văn sao cho thích hợp.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc đoạn văn, tìm những câu viết theo mẫu Ai làm gì? Sau đó, gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai?” hoặc “ Làm gì?”

  1. Làm bài tập . 1. Xếp những từ ngữ sau vào hai nhóm: cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào.

Nhóm

Từ ngữ 1. Chỉ sự vật ở quê hương

  1. Chỉ tình cảm đối với | quê hương

* Kết quả đúng: Nhóm

Từ ngữ 1. Chỉ sự vật ở quê hương | cây đa, dòng sông, con đò, mái đình,

ngọn núi, phố phường 2. Chỉ tình cảm đối với 1 gắn bó, nhớ thương, yêu quý, thương quê hương

yêu, bùi ngùi, tự hào 2. Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau:

Tây nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của máy trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.

(quê quán, quê cha đất tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốn)

* Kết quả đúng: Các từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương là: quê quán, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn. . 3. Những câu nào trong đoạn dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì?. Hãy chỉ rõ mỗi bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai?” hoặc “Làm gì?”. | Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi. | Ai

làm gì? Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.

đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy

mùa sau. Chị tôi | đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. 4. Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?:

Bác nông dân, em trai tôi, những chú gà con, đàn cá. * Kết quả đúng: Các em có thể đặt những câu như sau: – Bác nông dân đang cày ruộng. Bác nông dân đang dắt trâu ra đồng./ Bác nông dân đang cấy lúa.

– Em trai tôi chơi bóng đá ở ngoài sân. / Em trai tôi đang câu cá ở ngoài ao. Em trai tôi đang chăn trâu ngoài bãi cỏ.

– Những chú gà con chạy lon ton quanh gà mẹ. 7 Những chú gà con đang mổ thóc trên sân. 7 Những chú gà con chạy theo mẹ.

– Đàn cá bơi lội tung tăng dưới ao. / Đàn cá đang quẫy mạnh trong nước.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 11: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?
Đánh giá bài viết
News Reporter