Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Mùa thu của em (cả bài) (Pang 42*** * … – Gạch dưới tên riêng trong bài chính tả. . . . 8. . . . . – Luyện viết các từ ngữ: nghìn con mắt, trời êm, lá sen, rước đèn, … – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

. II. Làm bài tập 1. Tìm tiếng có vần oam thích hợp điền vào chỗ trống: – a/ Sóng vỗ … Nạp.

. ..: 1206 b/ Mèo … miếng thịt. c/ Đừng nhai nhồm … * Kết quả đúng:

a Sóng vỗ Đàm oạp. by Mèo ngoạm miếng thịt.

c/ Đừng nhai nhồm nhoàm. 2. Tìm các từ: La Chứa tiếng bắt đầu bằng 1 hoặc n, có nghĩa như sau: . – Giữ chặt trong lòng bàn tay.

– Rất nhiều.

– Loại gạo dùng để thổi xôi, làm bánh. b/ Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:

– Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào. – Vật bằng sắt, gõ vào phát ra tiếng kêu để báo hiệu.

– Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn. * Kết quả đúng:

a/ nắm – lắm – gạo nếp b/ kèn – kẻng – chén

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 5: Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em. Vần oan. Phân biệt l / n, en / eng
Đánh giá bài viết
News Reporter