Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung . – Khi làm bài tập, các em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc gợi ý về nội dung trao đổi trong cuộc họp. Sau đó, chọn một nội dung để tập tổ chức cuộc họp. – Cần nắm được trình tự một cuộc họp: .

+ Nêu mục đích cuộc họp + Nêu tình hình của lớp, của tổ + Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó

+

+

+

+ Nêu cách giải quyết

+ Ciao việc cho mọi người – Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết

  1. Làm bài tập

Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ.

Ví dụ: Tổ chức cuộc họp bàn về vấn đề giúp đỡ nhau trong học tập.

Các bước

Nội dung

,

a/ Mục đích cuộc họp Thưa các bạn! Hôm nay chúng ta họp bàn về (tổ trưởng nói)

việc giúp đỡ bạn Dũng vươn lên trong học tập.

b/ Tình hình (tổ trưởng nói)

Trong tháng qua, kết quả học tập của bạn Dũng rất sút kém. Bạn bị nhiều điểm dưới trung bình. Để giúp bạn vượt lên trong học tập, tổ ta cần bàn cách giúp bạn Dũng.

….

c/ Nguyên nhân (tổ Bây giờ bạn Dũng hãy nói rõ vì sao trong tháng trưởng nói, các thành qua bạn lại học có kết quả yếu như vậy. Sau đó, viên bổ sung)

cả tố sẽ bàn cách giúp bạn Dũng

d/ Cách giải quyết (cả tổ trao đổi thống nhất, tổ trưởng chốt lại)

Bạn Dũng đã nói rõ vì mẹ bạn bị bệnh nặng phải nằm viện nên kết quả học của bạn ấy sa sút. Bây giờ, cả tổ phải tạo điều kiện giúp bạn Dũng như chép bài hộ bạn, giảng lại những bài mà bạn không đi học…

Ba bạn Lan, Huệ, Hồng sẽ cùng nhau chép hộ e/ Kết luận phân | Dũng những bài bạn còn thiếu. Tiến và Thắng công (cả tổ trao đổi | gần nhà Dũng sẽ sang học nhóm với Dũng để thống nhất, tổ trưởng giảng những bài khó cho bạn. Bạn Hoa, bạn chốt lại)

Trang sẽ làm trực nhật giúp bạn… Bắt đầu thực hiện từ ngày mai, thứ bảy. +

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 5: Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp
Đánh giá bài viết
News Reporter