Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc về

a/ Giọng đọc: Giọng người dẫn chuyện: hóm hỉnh. Giọng bác Chữ A: to, dõng dạc. Giọng Dấu Chấn: rõ ràng, rành mạch. Giọng đám đông: khi ngạc nhiên, khi phàn nàn.

b/ Cách ngắt nghỉ: nghỉ một nhịp sau dấu phẩy. Nghỉ hai nhịp chỗ có các dấu còn lại.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: chú lính, lấm tấm, lắc đầu, từ nay, tan học, dõng dạc, hoàn toàn, mũ sắt, để ý, ẩu thế,…

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài , . 1. Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?

(Bàn việc giúp đỡ bạn Hoàng. Bạn Hoàng không biết dùng dấu chấm câu nên đã viết những câu văn rất kì quặc.)

 

  1. Cuộc họp đã đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?

(Cuộc họp giao cho anh Dấu Chấm yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn mỗi khi Hoàng định chấm câu.) .. 3. Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp. , ,

a/ Nêu mục đích của cuộc họp. b/ Nếu tình hình của lớp. c/ Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó. d/ Nêu cách giải quyết. e/ Giao việc cho mọi người. (- Hôm nay, chúng ta học để tìm cách giúp đỡ em Hoàng.

– Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi dày da trên trán lấm tấm mồ hôi.”

– Tất cả là do Hoàng chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

– Từ nay, mỗi khi Hoàng định đặt dấu chấm câu, Hoàng phải đọc lại câu văn một lần nữa. 1 – Anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa trước khi Hoàng định chấm câu.” III. Luyện tập

  1. Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết 3 lần,
  2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: chú lính, lấm tấm, lắc đầu, từ nay, tan học, dõng dạc, hoàn toàn, mũ sắt, để ý, ẩu thế,…

| 3. Ghi nhớ nội dung bài: Tầm quan trọng của dấu chấm nói riêng và câu nói chung: đặt dấu câu sai sẽ làm sai lạc nội dung, khiến câu văn, bài văn rất buồn cười.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 5: Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Đánh giá bài viết
News Reporter