Bài 6. Giúp trẻ học chương VI “Các số trong phạm vi 1000”-V-VI. Dạy trẻ các đơn vị đo độ dài. Dạy trẻ về tiền Việt Nam

On

Ví dụ : Dạy đơn vị mét (m). B1: Giới thiệu đơn vị đo độ dài mét (m) và thước mét : a) PH vẽ một đoạn thẳng có độ dài 1m, yêu cầu trẻ dùng loại thước 1dm để đo độ dài…

Bài 6. Giúp trẻ học chương VI “Các số trong phạm vi 1000”-III-IV. Dạy trẻ so sánh số có ba chữ số. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000. 

On

B1 :PH nêu các bước so sánh và giải thích trên ví dụ rồi cho trẻ nhắc lại : So sánh chữ số hàng trăm : số nào có “chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn” (lúc này…

Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-XI-XII. Dạy trẻ tính chu vi hình tam giác, tứ giác. dạy trẻ về phút và xem đồng hồ

On

B1: Giới thiệu về cạnh và chu vi hình tam giác : a) Dùng hình tam giác ABC (ở tr.130, SGK) PH vừa chỉ vào từng cạnh vừa giới thiệu, chẳng hạn : Tam giác ABC có ba cạnh là AB, BC, CA….

Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-IX-X. Cách dạy trẻ về số 0 trong phép nhân, chia. Cách dạy trẻ về đường gấp khúc.

On

B1: Giới thiệu phép nhân có thừa số 0 : – Dựa vào ý righĩa phép nhân, PH hướng dẫn trẻ viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau : • 0 x 2 = 0 + 0 = 0,…

Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-VI-VII- VIII.dạy trẻ tên gọi trong phép nhân, chia. Cách dạy trẻ tìm x. Cách dạy trẻ về vai trò của số 1 trong phép nhân, chia

On

   Cách day cũng tương tự cách dạy các tên gọi trong phép cộng, trừ như đã nêu ở mục B.II của $1. Chỉ có điều là không xét trường hợp viết các phép nhân, chia theo kiểu tính dọc vì trẻ chưa…