Tuần 5: Ôn tập bảng đo độ dài, bảng đo đơn vị đo khối lượng- Đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông, mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích

On

A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN NHỚ 1.Đơn vị đo độ dài Các đơn vị đo độ dài thường dùng là : ki-lô-mét (km), héc-tô-mét (hm), đề-ca-mét (dam), mét (m), đê-xi-mét (dm), xăng-ti-mét (cm), mi-li-mét (mm) Trong hai đơn vị đo độ…