Nguồn website giaibai5s.com

Bài 1

Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do : A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh. B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron. C. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau. D. Na-e → Na*; Cl + e + Cl; Na* + Cl → Naci Chọn đáp án đúng nhất.

Giải Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do:

Na -e → Nat Cl + e + C1

Na + Cl → Naci

D là đáp án đúng. Bài 2

Muối ăn ở thể rắn là : A. Các phân tử NaCl. B. Các ion Na+ và Cl. C. Các tinh thể hình lập phương : các ion Na+ và Cl được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh. D. Các tinh thể hình lập phương : các ion Na+ và Cl được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ. Chọn đáp án đúng nhất.

Giải Muối ăn ở thể rắn là các tinh thể hình lập phương, các ion Na+ và C

được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh – C là đáp án đúng. Bài 3

  1. a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li*) và anion oxit (O? ). b) Những điện tích ở ion Li’ và do- do đâu mà có ? c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li* và nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống 0° ? d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti ?

Giải

hereinaali.

…….

  1. a) Li*: 1s2

02 : 1s 2s 2p6 b) Nguyên tử Li khi nhường đi le thì chỉ còn 2e ở lớp vỏ, trong khi điện tích hạt nhân vẫn là +3 nên xuất hiện điện tích +1 trên ion Li”. | Nguyên tử O khi nhận vào 2e thì có 10e ở lớp vỏ, trong khi điện tích hạt nhân vẫn là +8 nên xuất hiện điện tích -2 trong ion o”. c) Ion Li* có cấu hình electron giống khí hiếm He

Ion do có cấu hình electron giống khí hiếm Net d) Do lực hút tĩnh điện, 2 ion Li* và iu o sẽ hút nhau tạo ra hợp

chất LiO nên 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti. Bài 4

Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau : a) {H+, 1gar, ici”, Fe2+. b) Ca2+, és2-, 12 A13+

Giải a) RHcó 1p : 01; In 18Ar có 18p, 18e, 22n | #Cl có 17p; 18e; 18n . | 5ệFe2+ có 26p; 24e; 30n b) 38Ca2+ có 20p; 18e; 20n . Rs2- có 16p; 18e; 16n

73 Al3+ có 13p; 10e; 14n Bài 5 So sánh số electron trong các cation sau : Na+, Mg2+, Al3+. .

Giải Các ion Na+, Mgot; Al3+ đều có 10e Bài 6

Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử ? Kể tên các ion đa nguyên tử đó. a) H3PO4 ;

  1. b) NH4NO3 ; … c) KCI ; d) K2SO4;
  2. g) Ca(OH)2.

Giải H3PO4 có chứa ion POW (phốt phát) NH4NO3 có chứa ion NO3 (nitrat) và ion NH (amoni) K2SO4 có chứa ion SO2 (sunfat) NH4Cl có chứa ion NH (amoni) Ca(OH)2 có chứa ion OH- (hiđroxit) .

Chương III. Liên kết hóa học-Bài 12. Liên kết ion – Tinh thể ion
Đánh giá bài viết